HR-koulutus

HR-koulutus

HR-koulutukset ovat tärkeä osa tavoitettamme lisätä alueellista työllisyyttä palvelualueellamme. Kokemuksesta tiedämme, että työ tekijäänsä neuvoo. Siksi koulutuksiin sisältyy vain vähän teoriaa ja koulutettavat pääsevät lähes heti kiinni konkreettisiin työtehtäviin.

HR-koulutusten kautta motivoituneet ihmiset saavat uutta osaamista ja asiakkaamme saavat työntekijöitä, joille on koulutettu juuri kyseisen yrityksen työtavat ja -menetelmät. Haemme koulutettaviksi työntekijäehdokkaita, joilla on valmius oppia uusia asioita tai kokonaan uusi ammatti sekä oikea asenne työllistymistä kohtaan. Työntekijöiden tuleviin työtehtäviin liittyvän koulutuskokonaisuuden suunnittelu tehdään yhteistyössä yritysasiakkaan ja valitun kouluttajan kanssa huomioiden työntekijäehdokkaiden valmiudet. Päätavoitteemme on työllistää opiskelijat koulutusjakson jälkeen.

HR-koulutuksista rekrytointikoulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Nämä koulutusohjelmat ovat työhallinnon tukemia työvoimakoulutuksia, joissa yritykset ovat tiiviisti mukana hakijoiden valintaprosessissa sekä ohjelman toteutuksessa tarjoamalla työssäoppijoille työpaikat. Teemme tiiviisti yhteistyötä TE-toimistojen ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa.

”Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman opiskelua on vaarallista.”
-Kungfutse-