HR-valmennukset

HR-valmennukset

Työnantaja voi joutua tilanteeseen, jossa henkilöstöä on vähennettävä. Autamme työnantajaa hoitamaan tilanteen ammattitaitoisesti ja henkilöstöä kunnioittaen. Vahvan paikallisen työmarkkinatuntemuksemme ansiosta omaamme kokonaisvaltaisen näkymän siihen, millaisia uudelleen työllistymisen vaihtoehtoja työntekijöille on tarjolla.

Uusi muutosturvalaki astui voimaan 1.1.2017. Työnantajalla on nyt velvollisuus tarjota irtisanottaville työntekijöilleen uudelleentyöllistymistä tukevaa valmennusta tai koulutusta.

HR-valmennus on muutostilanteessa oleville työntekijöille henkilökohtainen palvelu. Valmennukseen kuuluu mm. omien ammatillisten tavoitteiden pohdinta, oman osaamisalueen, vahvuuksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen, oman viestinnän merkitys haastatteluissa ja työhakemuksessa, työhakemuksen ja cv:n päivittäminen, tutustuminen erilaisiin työnhakukanaviin sekä uudelleensijoittumissuunnitelman laatiminen.

HR-valmennuksen avulla työnantaja vapauttaa toimihenkilöidensä aikaa liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja helpottaa palvelukseen jäävien työntekijöiden sopeutumista uuteen tilanteeseen.

”Ihminen joka tahtoo, keksii keinot. ihminen joka ei tahdo, keksii selitykset.”
-Tuntematon-