Paremman rekrytoinnin puolesta

Me rekrytoinnin ammattilaiset...


Me rekrytoinnin ammattilaiset haluamme toimia aktiivisesti sen puolesta, että ihmiset löytäisivät työtä ja organisaatiot työntekijöitä. Kun näin tapahtuu, syntyy positiivinen kierre, joka lisää yhteiskunnan vaurautta sekä tuo onnellisuutta työssä käyvien ja heidän perheidensä elämään. Olemme ilmoittautuneet mukaan hankkeeseen ja sitoudumme noudattamaan alla mainittuja periaatteita.

KOHTAAMME TYÖNHAKIJAT SIELLÄ, MISSÄ HE VIETTÄVÄT AIKAANSA
 • Huomioimme kohderyhmien eroavaisuudet rekrytoinnissamme.
 • Tutkimme tarkoin, missä kohderyhmämme edustajat viettävät aikaansa, ja tarjoamme juuri kohderyhmäämme kiinnostavaa sisältöä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.
 • Kun kohtaaminen on tapahtunut, muotoilemme rekrytointiprosessin jatkon niin hakijalähtöiseksi kuin mahdollista.
TOIMIMME LÄPINÄKYVÄSTI JA MARKKINOIMME REHELLISESTI
 • Ymmärrämme, että työnantajan on toimittava avoimesti voidakseen odottaa samaa työnhakijalta.
 • Uskomme, että jokaisessa työpaikassa ja sen kulttuurissa on jotakin hyvää ja arvokasta, joka erottaa ne muista.
 • Emme yritä myydä työpaikkaa tai työtehtävää totuudenvastaisilla perusteilla, vaan annamme aidon organisaatiokulttuurin ja siitä kumpuavien tositarinoiden puhua puolestaan.
HALUAMME TUNNISTAA TYÖNHAKIJAN KOKO POTENTIAALIN
 • Vältämme työntekijän leimaamista tai lokeroimista aiemman työhistorian perusteella.
 • Olemme kiinnostuneita työnhakijan unelmista, tulevaisuuden tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista.
 • Käytämme menetelmiä, jotka valottavat työkokemuksen ja nykyisen osaamisen lisäksi myös työnhakijan potentiaalia.
TOIMIMME OBJEKTIIVISESTI JA TUOMITSEMME SYRJINNÄN
 • Noudatamme lain lisäksi eettisiä periaatteita ja hyvää rekrytointitapaa.
 • Teemme rekrytointipäätöksiä, jotka pystymme perustelemaan läpinäkyvästi.
 • Varmistamme, että myös palkkaavat esimiehet toimivat asianmukaisella tavalla.
 • Edistämme osaltamme työelämän tasa-arvoa suosimalla rekrytoinneissamme sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä, ja lisäksi pyrimme sukupuolitietoiseen kielenkäyttöön sekä sisäisesti että ulkoisessa viestinnässä.
KOHTELEMME TYÖNHAKIJAA INHIMILLISESTI
 • Luomme olosuhteet, joissa työnhakija uskaltaa olla oma itsensä.
 • Ymmärrämme, että molemmat osapuolet tekevät valintaa ja toimimme sen mukaisesti.
 • Pidämme työnhakijan ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä.

Lähde: Duunitori / parempaarekrytointia.fi