Paremman rekrytoinnin puolesta

Me rekrytoinnin ammattilaiset...

KOHTAAMME TYÖNHAKIJAT SIELLÄ, MISSÄ HE VIETTÄVÄT AIKAANSA
 • Huomioimme kohderyhmien eroavaisuudet rekrytoinnissamme.
 • Tutkimme tarkoin, missä kohderyhmämme edustajat viettävät aikaansa, ja tarjoamme juuri kohderyhmäämme kiinnostavaa sisältöä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.
 • Kun kohtaaminen on tapahtunut, muotoilemme rekrytointiprosessin jatkon niin hakijalähtöiseksi kuin mahdollista.
TOIMIMME LÄPINÄKYVÄSTI JA MARKKINOIMME REHELLISESTI
 • Ymmärrämme, että työnantajan on toimittava avoimesti voidakseen odottaa samaa työnhakijalta.
 • Uskomme, että jokaisessa työpaikassa ja sen kulttuurissa on jotakin hyvää ja arvokasta, joka erottaa ne muista.
 • Emme yritä myydä työpaikkaa tai työtehtävää totuudenvastaisilla perusteilla, vaan annamme aidon organisaatiokulttuurin ja siitä kumpuavien tositarinoiden puhua puolestaan.
HALUAMME TUNNISTAA TYÖNHAKIJAN KOKO POTENTIAALIN
 • Vältämme työntekijän leimaamista tai lokeroimista aiemman työhistorian perusteella.
 • Olemme kiinnostuneita työnhakijan unelmista, tulevaisuuden tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista.
 • Käytämme menetelmiä, jotka valottavat työkokemuksen ja nykyisen osaamisen lisäksi myös työnhakijan potentiaalia.
TOIMIMME OBJEKTIIVISESTI JA TUOMITSEMME SYRJINNÄN
 • Noudatamme lain lisäksi eettisiä periaatteita ja hyvää rekrytointitapaa.
 • Teemme rekrytointipäätöksiä, jotka pystymme perustelemaan läpinäkyvästi.
 • Varmistamme, että myös palkkaavat esimiehet toimivat asianmukaisella tavalla.
 • Edistämme osaltamme työelämän tasa-arvoa suosimalla rekrytoinneissamme sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä, ja lisäksi pyrimme sukupuolitietoiseen kielenkäyttöön sekä sisäisesti että ulkoisessa viestinnässä.
KOHTELEMME TYÖNHAKIJAA INHIMILLISESTI
 • Luomme olosuhteet, joissa työnhakija uskaltaa olla oma itsensä.
 • Ymmärrämme, että molemmat osapuolet tekevät valintaa ja toimimme sen mukaisesti.
 • Pidämme työnhakijan ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä.

Lähde: Duunitori / parempaarekrytointia.fi